12

Results

Category

Gujarati

Words And Voices: અહેસાસ
Words And Voices: અહેસાસ

સમજ હતી મને એ બધા ની અને હતા મારામાં પણ એ ઉંમરે કોઇ છોકરી ને થતા બધા જ  અહેસાસ... પણ હા ! ટાળતી રહી ,રહી દૂર હું એ કોઇના નજર ઝુકાવીને કરેલા સ્મીતને ,થોડી ઝીઝક થી પણ મસ્તી માં કરેલ એ સ્પર્શ ને ,અને પ્રેમ ના એ પહેલા પ્રસ્તાવ ને ........

Words and Voices: બની શકે નહિ ??
Words and Voices: બની શકે નહિ ??

એવું પણ બની શકે કે તને જોતાવેંત પ્રેમ થઇ જાય, અશાંતિ હોવા છતા શાંતિ ના ડોહળ થઇ જાય, ગરમી માં ઠંડી લાગે ને હાથ ફીકા પડી જાય, ઠંડી માં માથે પસીનો અને પગ ધ્રુજી જાય,...