મને મંજુર નથી...| Lutalica

મને મંજુર નથી…

તુ આમ મિત્ર બની જા એ મને મંજુર નથી.... કોને કોને હવે રોકીશ હું એ જ સમજાતું નથી. આ પ્રેમઅગ્નિને હવે બીજે સરનામે ફાવતું નથી....તુ...

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals